Psychologie

integratie van lichaam, ziel en geest

Psychische problemen vormen een uitdaging voor persoonlijke groei en ontwikkeling van meer bewustzijn over jezelf.

Psychotherapie biedt inzicht in de wijze waarop je je persoonlijkheid kunt versterken, door denken, voelen en handelen beter op elkaar af te stemmen. Wanneer reguliere therapie je niet verder brengt en jouw psychische problemen je uitdagen verder te zoeken, kan een integrale benadering uitkomst bieden.

Oorspronkelijk betekende psychologie: zielkunde. De gedachte dat lichaam en geest in verbinding staan met de bedoelingen van je ziel, biedt ruimte om een ander licht te laten schijnen op je problemen. Een intgrale psychologische benadering verbindt oosterse filosofie met westerse wetenschappelijke inzichten. Het dieper doorgronden van de samenhang tussen je innerlijke belevingswereld, je drijfveren en je gedrag brengt je op een pad van bewustzijnsontwikkeling.

een foto van een zwaan op het water
foto van een vliegende zwaan

Het aandachtig onderzoeken van je subjectieve ervaringen en het vermogen tot zelfheling staan in de therapie centraal. Het uitgangspunt hierbij is dat je als mens deel uitmaakt van een groter geheel en in contact staat met de bron van al wat leeft. Het werken aan je lichamelijke en geestelijke gezondheid brengt je in verbinding met jouw eigen centrum van innerlijke kracht. Je leert je problemen vanuit doorleefde eigen-wijsheid hanteren.

Wanneer integrale psychologische begeleiding

Bij psychische en lichamelijke klachten die zich uiten in:

  • gevoel van onveiligheid, je niet thuis voelen in jezelf
  • gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde
  • identiteitsproblemen
  • helderziende en heldervoelende gevoeligheid
  • hyperventilatie, angst- en paniekstoornis
  • depressieve klachten, somberheid
  • posttraumatische stressstoornis (PTSS)
  • levensfase problematiek, zingevingsvragen
  • verlieservaringen en gestagneerde rouwverwerking
foto van een zwaan die landt in het water met uitgestrekte vleugels
een foto van een zwaan in het water bij zonsondergang

Wat brengt het je

Als psycholoog werk ik vanuit een cliëntgerichte, inzichtgevende en ervaringsgerichte aanpak. Daarbij maak ik gebruik van methoden uit verschillende stromingen (cliëntgerichte psychotherapie, systeemtherapie, haptotherapie, meditatie, visualisatie en transpersoonlijke psychologie).

Invoelende gesprekken nodigen je uit, dieper in je ervaringen door te dringen. Door je aandachtig open te stellen voor je innerlijke belevingswereld ontwikkel je vaardigheden om je zelfhelend vermogen in te zetten als middel tot groei. Met een gezond zelfbewustzijn ontdek je nieuwe mogelijkheden: je leven te ervaren als een zinvol avontuur.