Haptotherapie

basis voor gevoelsmatige ontwikkeling

Affectieve bevestiging legt een diep fundament onder je gevoel van eigenwaarde, zelfstandigheid en persoonlijke identiteit.

Als kind ervaar je jezelf onbewust als één met je fysieke omgeving (moeder) en je lichaam. Hopelijk groei je op als een gevoelig wezen dat zich optimaal ontplooit in een harmonieuze gevoelsmatige wisselwerking met je omgeving. Gezien en bevestigd worden in je behoeftes, biedt een basisgevoel van veiligheid en vertrouwen in anderen. Liefdevolle aanraking en je gedragen voelen zijn hierbij essentieel.

Opgroeien in een onveilige omgeving echter brengt je in een verhoogde staat van alertheid. Je lichaam resoneert hierop met verhoogde spanning. Psychologisch kun je dan een hoge mate van sensitiviteit (hooggevoeligheid) ontwikkelen waarmee je al jong leert anticiperen op gedrag van anderen. Je past je aan door je eigen, natuurlijke behoeftes te onderdrukken. Je ontwikkelt een overlevingspatroon waarin je je gevoelsmatig terug getrokken hebt in jezelf. Contact en verbinding met andere mensen beleef je dan onbewust als spanningsvol.

Wil je een stap zetten op weg naar meer ontspanning in het contact met anderen, dan is het nodig de pijn die onder de oppervlakte verborgen ligt, onder ogen te zien. Het onderkennen van je overlevingspatroon is een sleutel tot verandering als je er gevoelsmatig dieper in door dringt. Aandacht voor wat er werkelijk in je leeft, maakt een liefdevolle verbinding met jezelf en anderen mogelijk.

een foto van 5 zwanenkuikens in een nest
een foto van een zwarte zwaan op groen reflecterend water

Wanneer haptotherapie

Bij psychische en lichamelijke klachten die zich uiten in:

  • oververmoeidheid, slaapklachten
  • weinig contact met je lichaam hebben, teveel ‘in je hoofd’ zitten
  • overmatige gespannenheid, piekeren, stress, burn-out
  • hoogsensitief reageren op anderen en externe prikkels, geen grenzen kunnen stellen
  • somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK)
  • hyperventilatie, angst- en paniekstoornis
  • depressieve klachten, somberheid
  • posttraumatische stressstoornis (PTSS)
  • verlieservaringen en gestagneerde rouwverwerking

Wat brengt het je

Het invoelende gesprek en de aanraking op de behandelbank helpen je om een diepere verbinding in jezelf met je lichaam tot stand te brengen. Aangeraakt worden vanuit affectieve bevestiging geeft ruimte om te verzachten en geblokkeerde gevoelens te leren herkennen. Door je lichaam en gevoel weer als één organisch geheel te beleven, ervaar je innerlijke ontspanning en heelheid. Je verdiept je gevoel van eigenwaarde en stevigheid. Je ervaart hoe natuurlijk het is om jezelf, vanuit een gezond lichaamsbewustzijn en meer zekerheid, met anderen te verbinden.

een foto van twee zwanenkuiken